Jämjö Vägars Samfällighetsförening

 

All kommunikation med föreningen sker via jamjovagar@gmail.com
 

Föreningen har ingen telefon då föreningen inte jobbar med akuta frågor eller detta på heltid. 


Föreningsstämma (årsmöte) 2024. Läs mer här>>>
Handlingar inför årsstämman 2024:
Årsredovisning 2023
Rapport från redovisningskonsult
Rapport från revisor
Hammarby översikt

Protokoll årsstämma 2024 finns här>>>
Finns signerat på Jämjö bibliotek senast två veckor efter årsstämman.
Protokoll årsstämma 2023 finns här>>>
Protokoll årsstämma 2022 finns här>>>
Protokoll årsstämma 2021 finns här>>>
Protokoll årsstämma 2020 finns här>>>
Protokoll årsstämma 2019 finns här>>>
Protokoll årsstämma 2018 finns här>>>
Protokoll årsstämma 2017 finns här>>>
Protokoll årsstämma 2016 finns här>>>


Föredragningslista 2024 finns här>>>
Föredragningslista 2023 finns här>>>
Föredragningslista 2022 finns här>>>
Föredragningslista 2021 finns här>>>
Föredragningslista 2020 finns här>>>
Föredragningslista 2019 finns här>>>
Föredragningslista 2018 finns här>>>
Föredragningslista 2017 finns här>>>
Föredragningslista 2016 finns här>>>
Föredragningslista 2015 finns här>>>
Föredragningslista 2014 finns här>>>
Föredragningslista 2013 finns här>>>

Jämjö Vägars Samfällighetsförening efterlyser förslag på namn på medlemmar som är intresserade av att ingå i en helt ny styrelse. Totalt behövs 10-12 personer. Ring snarast till Valberedningens sammankallande Jimmy Svensson tel: 0706-741 917.Tillbaka till toppen

Ev. felaktigheter på sidorna mailas till IT-coacharna i Jämjö
Byn på nätet presenteras av den ideella föreningen Jämjö Byn på nätet.

 Läs mer här>>>!
 När går bussen till Jämjö?
 Tidtabeller finns här!

 E 22 genom Jämjö
 Planeringen om E 22


 JKC 7-9 - 4-6 F-3 Blekingeposten
 Din lokaltidning

 HSSL