"Hållbara bygder"

"Hållbara bygder" är ett miljöprojekt som drivs av Hela Sverige ska leva. I dagsläget medverkar 25 bygder och Jämjö är genom Byn på Nätet uttagna att vara med. Oavsett vad man tycker eller tror kan vi väl alla vara överens om att hur vi lever idag påverkar inte enbart oss själva utan också de som kommer efter oss. Klimatförändringar och skenande mat- och oljepriser har gjort att det flesta idag är medvetna om miljöproblemen. De flesta har också en ärlig vilja att göra något för att missbruket av jordens resurser ska minska. Frågan är bara vad?

Vi tror att kunskap och lokala strukturer kan påverka oss att ta ett större ansvar för hur vi lever enskilt och i grupp. Genom att utveckla bygden på ett miljömedvetet sätt bidrar vi till att skapa ett mer långsiktigt hållbart samhälle.

Projektet är tänkt att vara ett första steg för att främja en miljövänligare utveckling av den lokala bygden. Arbetet ska ske både med ett personligt och ett lokalt perspektiv. Vi vill att vår bygd ska vara ett föredöme inom miljöområdet. Vi vill engagera alla, mana till eftertanke och framför allt inspirera till handling.

Projektet startar med "+ 6°" en utställning om klimathotet av Cissie Hultberg. Detta sker i samarbete mellan Byn på Nätet och Länsbygderådet i blekinge samt Jändelskolan. Titta på utställningen här>>>!

Utställningen äger rum i Jändelskolans idrottshall onsdagen den 3 september mellan kl. 9.00 - 16.30 för eleverna. För allmänheten mellan kl. 18.00 - 21.00 (obs: presentation samt föreläsning sker under den första halvan av kvällen). Syftet med utställningen är att visa vad som sker om medeltemperaturen höjs med 6 grader samt mana till eftertanke och inspirera till handling. Utställningen är tillägnad alla jordens barn och framtida generationer. Under utställningen får deltagarna möjlighet att teckna ett miljökontrakt.

Här kan ni läsa mer om projektet samt se vilka fler som deltar!

Nedan två bilder för eftertanke: "Vad vore skogen utan grönska?" samt "Dags att tänka om?"


Tillbaka till toppen


Ev. felaktigheter på sidorna mailas till IT-coacharna i Jämjö
Byn på nätet presenteras av den ideella föreningen Jämjö Byn på nätet.


 Läs mer här>>>!
 När går bussen till Jämjö?
 Tidtabeller finns här!

 E 22:a genom Jämjö
 Planeringen om E 22 Kyrkskolan
  Blekingeposten
 Din lokaltidning

 HSSL