Valborg 2024

En fin kväll i Hallarum med mycket folk och brasa. Recept för en lyckad afton!

Foto: R.Carlsson/KJ-24


Årets Jämjöbo Carina Dahlberg-Olsson) avtackades inför flytten till
Värmland.


Privata majbrasor värmer också!

Tillbaka till toppen

Ev. felaktigheter på sidorna mailas till IT-coacharna i Jämjö
Byn på nätet presenteras av den ideella föreningen Jämjö Byn på nätet.


 Läs mer här>>>!
 När går bussen till Jämjö?
 Tidtabeller finns här!

 E 22 genom Jämjö
 Planeringen om E 22


 JKC 7-9 - 4-6 F-3 Blekingeposten
 Din lokaltidning

 HSSL