Träffpunkt Jämjö

Den 20 oktober var det stor invigning i "Gamla kommunalhuset". En ny mötesplats för äldre har inretts i f.d. ABF-Jämjös lokaler samt ute i biblioteksfoajén.  Träffpunkten är en öppen verksamhet för alla äldre som önskas träffas en stund i social gemenskap. Ett självkostnadspris tas ut för kaffe eller annan förtäring och vid speciell underhållning. Transport till och från träffpunkten får ordnas och betalas av besökaren. Träffpunkterna bemannas med kommunens personal tillsammans med frivilligarbetare från olika idéburna organisationer. Månadsprogram för aktiviteter och öppettider kommer att delas ut vid invigningen. "Maggan och Lena" är personalen som ska hålla i den nya verksamheten som inleds nästa vecka. Byn på Nätet hälsar dem välkomna i huset samt önskar dem lycka till med deras satsning! Månadsprogrammet hittar du här>>>

Foto: Ingmar Elofsson-10
Wanja och Hasse stod för underhållningen


Det bjöds på goda snittar samt dryck


Föreningar (Byn på Nätet, PRO, SPF och Östra Blekinge Hembygdsförening).
bibliotekspersonal, politikern Kent Lewén samt en från allmänheten och den
anställda personalen knöt ihop invigningsbandet som en symbolisk gestArne Strand, ÖBH lämnade över föreningens samtliga skrifter i gåva


Maggan och Lena tog tacksamt emot lyckönskningar till den nya
verksamheten


Tillbaka till toppen

Ev. felaktigheter på sidorna mailas till IT-coacharna i Jämjö
Byn på nätet presenteras av den ideella föreningen Jämjö Byn på nätet.


 Läs mer här>>>!
 När går bussen till Jämjö?
 Tidtabeller finns här!

 E 22:a genom Jämjö
 Planeringen om E 22 Kyrkskolan
  Blekingeposten
 Din lokaltidning

 HSSL