Foto: Ingemar Elofsson-02


Slåtterdag i Steneryd

Redan 1971 anordnade Östra Blekinge Hembygdsförening slåtterdag i Steneryds naturreservats lövängar. Hembygdsföreningen har hitintills tillsammans med Skogsvårdsstyrelsen kunnat bidra till skötsel av en löväng på hela 6 hektar. Steneryds lövängar, som ligger mellan Jämjö och Torhamn har hävdats som slåtterängar fram till början av 1900-talet och lövtäkt, hamling har förekommit så sent som under andra världskriget. Genom fridlysning 1964 har man avsett att återställa och bevara ängarna i sitt gamla skick.
Liar, räfsor och slipstenen redo för slåtter


Vägen till slåtterängen


Ett stort antal, runt 40 stycken deltog i slåtterarbetet


Två som behärskar konsten att slå med lie: Hugo Olsson och
Stig SommarPaus i slåttern under gemytliga former
Gräset har stackats eller vålmats som en del uttrycker det. Lövängen spelade förr en mycket stor roll i bondens hushållning och ansågs ofta viktigare än åkern. Från den hämtades djurens vinterfoder hö, men även torkat löv bl. a alm och lind. Lövtäkten, hamling satte sinprägel på träden. I Steneryd är de knotiga halmade lövträden ofta ihåliga och ger boplatser åt hålbyggande fåglar.Räfserskorna tar välbehövlig vattenpaus


Efter slåttern bjöds det på kaffe med fralla och underhållning


Gästtalare vid slåtterdagen var Birgitta Jonasson, Lantbruks-
direktör vid LänsstyrelsenHamboringen bjöd på dansuppvisning...


..och Torhamnsgymnasterna på gymnastikuppvisning


Sommar i Blekinge 


Tillbaka till toppen

Ev. felaktigheter på sidorna mailas till IT-coacharna i Jämjö
Byn på nätet presenteras av den ideella föreningen Jämjö Byn på nätet.


 Läs mer här>>>!
 När går bussen till Jämjö?
 Tidtabeller finns här!

 E 22:a genom Jämjö
 Planeringen om E 22 Kyrkskolan
  Blekingeposten
 Din lokaltidning

 HSSL