Foto: Ingemar Elofsson-01


Skördefesten 2001

Mikaelsdagen eller Mickelsmäss infaller den 29 september och var i Sverige helgdag fram till år 1773. Detta var en viktig märkesdag, då bland mycket annat skörden skulle vara avslutad. I norra delen av vårt land där fäbodar fanns brukade man återvända hem vid Mikaeli. Dagen blev även en stor festdag för ungdomarna i norra Sverige. Fram till början av 1800-talet var Mikaeli en lagstadgad flyttningsdag för tjänstefolk som i samband med detta hade sin frivecka. Semester skulle vi kanske uttrycka det i lite mer moderna termer. Därför hölls även vid denna tid många marknader. Det var ju ett viktigt sätt på den tiden att bedriva handel, men även att umgås och träffas. Denna tradition har sedan något år tillbaka Östra Blekinge Hembygdsförening tagit upp med en årlig skördefest vid skjutsstationen.
Östra Blekinge Hembygdsförening firade Mickelsmäss den 29 september


Hur man hyvlar stickor till spåntak kunde besökarna få se


Folk strömmade till för att göra inköp och umgås


Jämjö skjutsstation själva grunden för Jämjö samhälle


Inne på skjutsstationen finns en fin fotoutställning om det forna Jämjö


Samling vid pump(en)orna


Cresendo gjorde ett, som vanligt, uppskattat framträdande


Tillbaka till toppen

Ev. felaktigheter på sidorna mailas till IT-coacharna i Jämjö
Byn på nätet presenteras av den ideella föreningen Jämjö Byn på nätet.

 Läs mer här>>>!
 När går bussen till Jämjö?
 Tidtabeller finns här!

 E 22:a genom Jämjö
 Planeringen om E 22 Kyrkskolan
  Blekingeposten
 Din lokaltidning

 HSSL