Foto:MoJ-07


Rädda vår bank

Ett första försök att rädda kvar vår bank i byn inleddes på onsdagskvällen i biblioteksfoajén. Representanter från medlemsorganisationer, företagare samt privatpersoner kom för att göra sin röst hörd och det tog inte lång stund innan alla platser var fullsatta. Många intressanta diskussioner fördes och en hel del förslag lades fram under kvällen för att förhindra nedläggningen av Swedbanks kontor i Jämjö. Efter ca en timmes diskussion var alla överens om att ett stormöte inom kort är ett måste. Mötet kommer att äga rum torsdagen den 8 november i Jämjö Folkets hus kl 19:00. Till att organisera träffen utsågs en arbetsgrupp bestående av: Bengt Grönblad - Byn på Nätet, Mats Persson - JämjöUtvecklingsgrupp, Sigge Eriksson - Jämjö PRO, Rolf Hallberg - Torhamns samhällsförening, Lennart Karlsson och Tom Olsson - företagare samt som privatpersoner: Ulf Ungerbäck och Anders Hallenberg.

Det togs även beslut att papper för namnunderskrifter mot nedläggningen av banken tas fram och sprids i byn med omnejd. Detta papper ska innehålla budskapet: "Blir det ingen bank i Jämjö så byter vi bank!". Tänk på att alla namninsamlingar kräver namn, adress samt telefonnummer för att vara giltiga! Har ni inte tillgång till några listor, skicka in ert namn, adress samt telefonnummer till Byn på Nätet (bynpanatet@telia.com) så bifogar vi dem på listorna!Torsdagen den 8 november var det så dags för stormöte i Jämjö Folkets hus ang. nedläggningen av Swedbanks kontor i Jämjö. Över 200 arga, besvikna, oroliga "kunder" lyssnade spänt på Swedbankschefen Urban Toressons försök att övertyga åhörarna hur bra allt kommer att bli. Trots ett ödmjukt sätt samt en försäkran att alla förändringar görs för kundens bästa är jag övertygad om att han inte lyckade övertala en enda på mötet. En stor eloge till Peter Craucob och Mats Persson som överlägset vann alla verbala dueller denna kväll. Starka argument mot en nedläggning presenterades från företagare, föreningar, privatkunder, pensionärsorganisationer samt från vårt kommunalråd Mats Lindbom. Kvällens absolut sämsta alternativt barnsligaste argument för en nedläggning gav den kvinnliga bankrepresentanten med orden: "Pengar är giftiga" så ur en miljöaspekt är kort att föredra. Bla, bla bla sicket dravel, det är ju så man skäms. Att som i Bräkne-Hoby kunna lova att inte "dörren är stängd" kunde Toresson inte lova men att "släcka ljuset" för Jämjöborna lovade han att det inte ska ske. All möjlig hjälp för att hjälpa kunderna även i framtiden på bästa möjliga sätt lovades men hur den hjälpen ska genomföras i praktiken vet ännu ingen. Tycker att arbetsgruppen ska vara stolt för en genomtänkt aktion, lugn och sansad med starka argument från alla berörda i vår by. Avslutningsvis: digitala banktjänster må vara bra men den teknik som våra banker använder sig av är förlegad, för lätt att manipulera (ja bankerna avslöjar inte hur lätt det är eller hur stort belopp varje år som utbetalas till drabbade kunder) och kan aldrig ersätta personlig kontakt helt och hållet. I framtiden hoppas jag Swedbank står för att nedläggningen är av ekonomiska skäl och inte har det ringaste att göra med kompetenshöjning, bli mer konkurrenskraftiga eller erbjuda utökad service och självklart att landsbygden kan få personlig bankkontakt på plats.  

Jörgen Walter Byn på Nätet


Tillbaka till toppen

Ev. felaktigheter på sidorna mailas till IT-coacharna i Jämjö
Byn på nätet presenteras av den ideella föreningen Jämjö Byn på nätet.


 Läs mer här>>>!
 När går bussen till Jämjö?
 Tidtabeller finns här!

 E 22:a genom Jämjö
 Planeringen om E 22 Kyrkskolan
  Blekingeposten
 Din lokaltidning

 HSSL