Postservice 2009

Länsbygderådet i Blekinges ordförande Bengt Grönblad besökte Helge Persson i Olsäng för att höra hur landsbygden påverkas av postens försämrade service. Lantbrevbärarna befattar sig inte längre med pengahantering eller för att citera Helge: "De kör bara ut med en massa reklam...". Posten har tidigare gjort gällande att servicen för äldre på landsbygen inte skulle bli sämre. Detta är dock inget som Helge Persson  93 år och hans hustru Margit som är 87 har märkt av. För att få ut sina pensioner tvingas de i dag att åka till Jämjös uttagsautomat (som för övrigt var stängd vid deras första besök). Vidare kan väl nämnas att Länsbygderådet ska träffa representanter från posten nu under våren och uttrycka sitt missnöje för ännu en "lyckad" landsortssatsning. Byn på Nätet lovar att återkomma om information från det mötet.

Foto: MoJ-09
Helge Persson och Bengt Grönblad samtalar om postens ändrade rutiner


 Tillbaka till toppen

Ev. felaktigheter på sidorna mailas till IT-coacharna i Jämjö
Byn på nätet presenteras av den ideella föreningen Jämjö Byn på nätet.

 Läs mer här>>>!
 När går bussen till Jämjö?
 Tidtabeller finns här!

 E 22:a genom Jämjö
 Planeringen om E 22 Kyrkskolan
  Blekingeposten
 Din lokaltidning

 HSSL