Nybyggnation Jämjö 6:1

Nybyggnation 2008/Jämjö 6:1 

Under hösten 2007 drogs den nya vattenledningen till Ramdala (klart att alla vill ha del av det fina jämjövattnet). Det var PEAB som utförde arbetet. Samtidigt etablerade de sig på tomten vid Ekedalsvägen där de ska bygga det nya bostadsområdet. PEAB har 15 tomter på 800-1.000 kvm med tillträde i november 2007.

 Trots alla turer kring denna tomt (tomten till det tilltänkta Seniorboendet) inleddes så äntligen arbetet under januari –08.

Se plan, exploateringsområde och tomtindelning (pdf) Klicka här!

Läs mer här:

För ytterligare information kontakta Göran Lindeborg 0733-37 47 69.

Foto: MoJ-07/08
Följ arbetet med byggandet av vårt nya bostadsområde!

Del 2
Del 3

Tillbaka till toppen


Ev. felaktigheter på sidorna mailas till IT-coacharna i Jämjö
Byn på nätet presenteras av den ideella föreningen Jämjö Byn på nätet.


 Läs mer här>>>!
 När går bussen till Jämjö?
 Tidtabeller finns här!

 E 22:a genom Jämjö
 Planeringen om E 22 Kyrkskolan
  Blekingeposten
 Din lokaltidning

 HSSL