Text: MoJ

Foto: Ingemar Elofsson-02


Nu städar vi i Jämjö

Den kommande helgen, 13 och 14 april är alla välkomna till en aktiv miljöhelg i Jämjö. Tillsammans kan vi alla förbättra boendemiljön i vårt vackra Jämjö.

Trädgårdsföreningen inbjuder i samarbete med "Det rena Karlskrona", Affärsverken och Jämjö GOIF samtliga villaägare i Jämjö till en gemensam miljöstädarhelg. Byn på Nätet fick en pratstund med några av de som planerat och förberett miljöhelgen.

Karlskrona kommun genomför ett projekt som syftar till att vi får en renare och mer välstädad kommun. Birger Wernersson från Jämjö är projektledare. - Arbetet syftar till att kommuninvånarna, föreningar, fastighetsägare och företag tillsammans skall verka för en bättre miljö. Mycket av arbetet är ideellt men föreningar får en viss ersättning för att de ställer upp och hjälper till. Det är mycket en fråga om attityder och komma till insikt att inte skräpa ner i omgivningarna säger Birger.

-Detta är tredje gången vi genomför detta säger Rune Karlsson Jämjö Trädgårdsförening. Det är viktigt att komposterbart trädgårdsavfall hamnar i rätt container och grovsopor i den andra. Oljor, vitvaror, elektriska apparater, radio- och tv-apparater måste lämnas på avfallsstationerna. Bubbetorpstippen har extra öppet under lördag och söndag.

- Jämjö GOIF:s medlemmar kommer i likhet med tidigare år att gå runt i bostadsområdena, allmänna platser och vägkanter och plocka upp skräp, säger Bengt Pettersson i Jämjö GOIF. Det är många av våra medlemmar och spelarna i de olika fotbollslagen som ställer upp på sin fritid för att göra fint i Jämjö.

Från fredag eftermiddag den 12 april fram till söndag kväll den 14 finns containrar uppställda för komposterbart avfall och grovsopor på följande platser i Jämjö:

Lördag Återvinningsstationen Villavägen, korsningen Sofieborgsvägen-Svarvarevägen

Söndag Korsningen Skolvägen-Ljungvägen, Orrebergsvägen-Diamantvägen

Mer information: Har du några synpunkter eller idéer så kan du ringa en speciell tipstelefon 0455-304 854, Internet: www.karlskrona.se och www.affv.se
Bengt Pettersson, Jämjö GOIF, Rune Karlsson Jämjö Trädgårdsförening
och Birger Wernersson, projektet "Det rena Karlskrona" är några av de
som förberett Miljöstädarhelgen i Jämjö.


Det finns gott om skräp runt om i vägkanterna i Jämjö


Gruset efter vinterns sandningar på Skolvägen städas upp för att
återanvändas


En ren och välstädad slänt full av vitsippor nedanför
läkarstationen

Hjälp till att hålla rent i vår omgivning o betänk det gamla indianordspråket:
Jorden är inte en gåva från våra föräldrar - vi lånar den av våra barn


Tillbaka till toppen

Ev. felaktigheter på sidorna mailas till IT-coacharna i Jämjö
Byn på nätet presenteras av den ideella föreningen Jämjö Byn på nätet.

 Läs mer här>>>!
 När går bussen till Jämjö?
 Tidtabeller finns här!

 E 22:a genom Jämjö
 Planeringen om E 22 Kyrkskolan
  Blekingeposten
 Din lokaltidning

 HSSL