Foto:Ingemar Elofsson-05


Minröjningsstyrkan

Marinens internationella minröjningsstyrka genomför en månadslång övning tillsammans med ett 75-tal fartyg, 40 flygplan och bortåt 10 000 personer. Från marinen deltar ochså ett underhållsförband. En del av detta är grupperat i danska Fredrikshamn tillsammans med ett danskt underhållsförband. Den svenska delen tjänstgör som relästation för trafik mellan ledningen i England och ett annat svenskt förband i Sverige och jobbar i containrar som utrustas och underhålls av marinbasen i Karlskrona. Mitt inne i detta förband finns Jämjö representerat bland danska lastbilar, tankbilssläp, containrar, verkstäder, militärpoliser och allt vad man kan tänka sig. Här hittar vi Jämjöbon Jimmy Svensson som arbetar som ledningssystemtekniker i gruppen och även till vardags vid marinbasen i Karlskrona. Jimmy som är teleingenjör svarar för att tekniken och alla apparaterna fungerar i de svenska containrarna. Jimmy hälsar till alla hemma i Jämjö!
Här bland lastbilar och containrar hittar vi Jämjöbon Jimmy Svensson i mitten


Lastbilar i långa snörräta rader
Jimmy, längst bort, övervakar arbetet i en av sambandscontainrarna

 
Lastning av containrar inför avfärden till Danmark

 
Två ting från Jämjö, Jimmy och lastbilsflaket 


Tillbaka till toppen

Ev. felaktigheter på sidorna mailas till IT-coacharna i Jämjö
Byn på nätet presenteras av den ideella föreningen Jämjö Byn på nätet.

 Läs mer här>>>!
 När går bussen till Jämjö?
 Tidtabeller finns här!

 E 22:a genom Jämjö
 Planeringen om E 22 Kyrkskolan
  Blekingeposten
 Din lokaltidning

 HSSL