Foto: MoJ-07


Landsbygdsforum 2007

Torsdagen den 18 oktober var det Landsbygds och skärgårdsforum i Jämjö Folkets hus. "Karlskrona kommun har beslutat att årligen genomföra ett landsbygds och skärgårdsforum som tar upp viktiga och aktuella frågor. Detta i enlighet med nyligen antagna utvecklingsprogrammet för Karlskrona landsbygd. I år lyftes boendet samt en ny aktivitet som kan hjälpa till att marknadsföra de lokala landsbygds och skärgårdsföretagen inom produktion, hantverk och mat." - Över 100 personer var närvarande och utställare samt eldsjälar möttes och diskuerade med en förhållandevis ljus framtidstro - Mommunalrådet Mats Lindbom höll inledningstalet och hälsade alla välkomna - Britt-Marie Havby (näringslivsenheten) presenterade resultatet av 2006 års landsbygdsforum samt "Utvecklingsprogram för Karlskrona landsbygd" 2007-2011 - deltagande utställare (Leader+, Länsbygderådet, Länsstyrelsen, Ekriket, Öriket, Almi m.fl.) gav en kort presentation av sin verksamhet - Det hela avslutade med "workshop" med temat: arrangemang att marknadsföra lokal mat och annan produktion på Karlskronas landsbygd. Resultatet av grupparbetet presenteras på Karlskrona kommuns hemsida inom kort. www.karlskrona.se
Tillbaka till toppen


Ev. felaktigheter på sidorna mailas till IT-coacharna i Jämjö
Byn på nätet presenteras av den ideella föreningen Jämjö Byn på nätet.

 Läs mer här>>>!
 När går bussen till Jämjö?
 Tidtabeller finns här!

 E 22:a genom Jämjö
 Planeringen om E 22 Kyrkskolan
  Blekingeposten
 Din lokaltidning

 HSSL