Foto: Ingmar Elofsson-02


Kyrkan 175 år

Den 22 oktober för 175 år sedan invigdes Jämjös nya kyrka. Söndagen den 21 högtidlighölls händelsen med en jubileumsmässa i kyrkan. I en det närmaste fullsatt kyrka deltog kyrkoherde Tommy Biwefors, Jämjö, prosten emeritus Sven Eker och kyrkoherde emeritus Henry Andersson.
Jämjö Kyrka en vinterdag.Under åren 1821-26 då kyrkan byggdes utskrevs drygt 20 000 dagsverken bland befolkningen i socknen. För dagsverken utgick ingen ersättning och uteblev man utskrevs böter. Arbetet inleddes 5 på morgonen med korum och slutade 20 på kvällen.


Besökarna fick vara med om ett uruppförande av ett verk för kör och solister av kantor Jan Bondesson. För körer deltog, kören Grundton, Sångfåglarna, Oskarskören och Kyrkokören.


Höstgula träd på kyrkogården.


Den gamla kyrkan låg söder om dagens, d.v.s närmare E22. På kyrkogården finns en skiss samt läget för den gamla kyrkan utmärkt.


Den gamla kyrkan låg ungefär mitt i bilden


175-års bakelse


Ingvar Gustafsson, längst till höger, besitter stora och inträngande kunskaper om Jämjö och dess historia. Vid 175-års jubileet berättade Ingvar om kyrkans tillkomst och byggande. Roliga episoder tillsammans med beskrivningar om det hårda liv som dagsverkarna hade det lockade både till skratt och eftertanke. Här avtackas han tillsammans med kyrkoherde Tommy Biwefors och kantor Jan Bondesson av Kyrkorådets ordförande Karl-Gustaf Johansson för arbetet med jubileet.


Tillbaka till toppen

Ev. felaktigheter på sidorna mailas till IT-coacharna i Jämjö
Byn på nätet presenteras av den ideella föreningen Jämjö Byn på nätet.


 Läs mer här>>>!
 När går bussen till Jämjö?
 Tidtabeller finns här!

 E 22:a genom Jämjö
 Planeringen om E 22 Kyrkskolan
  Blekingeposten
 Din lokaltidning

 HSSL