Kolugnen i Flakulla

Lördagen den 9 maj öppnades åter kolugnen i Flakulla. Ett vackert vårväder och sann hembygdsromantik gjorde dagen minnesvärd för både arbetare och besökare. Läs mer om Östra Blekinge Hembygdsförening och deras arbete med kolugnen här>>>!

Foto: MoJ-09
Arne Strand Hälsade alla välkomna


Intresset för närproducerat kol är stort


Premiäröppning av årets produktion


I väntan på arbetsstart (rena och fina)


Sigge och Lennart i första ledet


Efter en första grovhackning...


..Finfördelas kolet...


..till lagom stora grillkolsbitar


Ett väl fungerande arbetslag


Slutprodukten mäts upp i en hink...


..och hälls i påsar (som för övrigt snabbt köptes av grillsugna besökare)


Uppe vid stugan kunde man köpa fika och korv. Allt till tonerna från Ing-Britt
och Leif Larsson som stod för dagens underhållning


Avslutningsvis: kolarbetare Carl-Erik Robertsson som allt efter dagen gick
alltmer likande en sotare


Tillbaka till toppen

Ev. felaktigheter på sidorna mailas till IT-coacharna i Jämjö
Byn på nätet presenteras av den ideella föreningen Jämjö Byn på nätet.


 Läs mer här>>>!
 När går bussen till Jämjö?
 Tidtabeller finns här!

 E 22:a genom Jämjö
 Planeringen om E 22 Kyrkskolan
  Blekingeposten
 Din lokaltidning

 HSSL