Julgranen 2010

Även detta år fick Jämjö sin egna gran tack vare lokala företags sponsring. Granen står inte längre vid Kyrkskolan som säkert ingen har undgått att se. Detta är en följd av att kablarna till belysningen togs sönder under arbetet med E22. Gran och bybor verkar dock trivas med  den nya platsen i skjutsstationens trädgård. Läs reportaget om vår nya julgran i Blekingeposten (101202) för mer information.

Foto: MoJ-10


Ove Svensson, OK Orion och Arne Strand Hembygdsföreningen hoppas
alla bybor blir nöjda med granens nya placering


Tillbaka till toppen

Ev. felaktigheter på sidorna mailas till IT-coacharna i Jämjö
Byn på nätet presenteras av den ideella föreningen Jämjö Byn på nätet.


 Läs mer här>>>!
 När går bussen till Jämjö?
 Tidtabeller finns här!

 E 22:a genom Jämjö
 Planeringen om E 22 Kyrkskolan
  Blekingeposten
 Din lokaltidning

 HSSL