Jändelstipendium

Jändelsällskapet representerade av ordförande Bengt Grönblad och skattmästare Birger Svensson mottog torsdagen den 16 december 2004 ett kulturstipendium på 10 000 kr från Region Blekinge. Stipendiumet utdelades vid en ceremoni på Blekinge Museum av Mats Persson, ordförande i Region Blekinges kulturnämnd. Bengt Grönblad berättar att pengarna ska användas till "Jändelfilmen" en samproduktion mellan Jändelsällskapet, Jändelskolan och SVT. Grattis!

Foto: Ingemar Lönnbom-04

Tillbaka till toppen

Ev. felaktigheter på sidorna mailas till IT-coacharna i Jämjö
Byn på nätet presenteras av den ideella föreningen Jämjö Byn på nätet.


 Läs mer här>>>!
 När går bussen till Jämjö?
 Tidtabeller finns här!

 E 22:a genom Jämjö
 Planeringen om E 22 Kyrkskolan
  Blekingeposten
 Din lokaltidning

 HSSL