Jämjö centrum 2009

Förnyelsen av Jämjö centrum inleddes v. 11 med att taket runt Röda Nejlikan (hela det gamla Swedbankhuset) togs bort. Det blev genast mycket ljusare och tankarna på en förort från sjuttitalets Stockholm lär väl ingen sakna. Måndagen den 16 mars hade Vägverket informationsträff i Församlingshemmet om planerna för Jämjö centrum. Träffen var i första hand för markägarna runt centrum men givetvis öppen för alla. Läs mer här>>>!  Vägverket arbetar först efter en arbetsplan och därefter görs en detaljplan. Byggplanen ska vara klar hösten 2011 då beräknad byggstart sker. Besök gärna Vägverkets utställning i biblioteksfoajén!  Av de planerade tre rondellerna blir det bara en. Den som ska byggas är den vid Ica Supermarkets utfart. De andra rondellerna byggs inte p.g.a. utrymmesskäl samt att pengarna inte räcker till fler än en. Avslutningsvis kan nämnas att bron ska vara kvar (det är många som undrar över detta).

Foto: MoJ-09


Lennart Karlsson, Röda Nejlikan har haft många järn i elden den
senaste tiden


Planritning på Jämjö centrum. Klicka här för större bild!


Tillbaka till toppen

Ev. felaktigheter på sidorna mailas till IT-coacharna i Jämjö
Byn på nätet presenteras av den ideella föreningen Jämjö Byn på nätet.


 Läs mer här>>>!
 När går bussen till Jämjö?
 Tidtabeller finns här!

 E 22:a genom Jämjö
 Planeringen om E 22 Kyrkskolan
  Blekingeposten
 Din lokaltidning

 HSSL