Jämjöån

En vacker sommardag följde Byn på Nätet  Jämjöån på sin resa ut mot havet. Jämjöån heter även Hammarbyån och Åbyån men som i folkmun oftast benämns som "Ådalen" där både å och dal ingår. Att vandra längs ån var en upplevelse men fästingar, brännnässlor, sly, dy och mygg tog bort en hel del njutning av denna naturupplevelse. För er som vill ta del av vandringen utan störande inslag rekommenderas att ta del av bilderna nedan.

Foto: MoJ-09
Vandringen inleddes på Ravinvägen


Inte ens julisolens strålar hittade hit ner
Bitvis nästan uttorkad


En stor del av vandringen gick längs åkerkanten


När Jämjöån blir Hammarbyån valde vi denna stig vilket underlättade
vandringen avsevärt

 
Efter reningsverket i Ramdala svänger ån kraftigt ner mot havet


Ån liknar bitvis en liten bäck


Bilden tagen från Åbybron


Den sista biten ner mot havet kantas av åkrar och beteshagar med ett och
annat elstängsel


Lite känsla av Amazonas


Det syns att lantbrukarna använder åvattnet. Ån är här bred och lättframkomlig.


Sista kröken före havet


Spaningscentral mot Ramdalaslätten


Äntligen framme vid havet


Åns utlopp  består av vass och dy de sista 200 metrarna (sjönk 3 dm varje steg)  
 

Tillbaka till toppen

Ev. felaktigheter på sidorna mailas till IT-coacharna i Jämjö
Byn på nätet presenteras av den ideella föreningen Jämjö Byn på nätet.


 Läs mer här>>>!
 När går bussen till Jämjö?
 Tidtabeller finns här!

 E 22:a genom Jämjö
 Planeringen om E 22 Kyrkskolan
  Blekingeposten
 Din lokaltidning

 HSSL