Hjärt-lungräddning

Fredagen den 25 februari fick jämjöborna en  hjärtstartare. Den är placerad inne i Ica Supermarket som är en perfekt central plats både för kunder, gymbesökare, bussresenärer samt för alla som rör sig i och kring Jämjö centrum. Läs reportaget från Blekingeposten v. 9 här nedan!

Foto: MoJ-11


Demonstration


Ica-Mats skötte defibrillatorn galant


Maskinen är placerad mellan posthörnan och kassa 1

Hjärtstartare finns nu tillgänglig i Jämjö

Varje dag drabbas 25 personer av ett plötsligt hjärtstopp utanför sjukhusen. Med en hjärtstartare nära till hands ökar möjligheten att överleva.

Varje år drabbas ca 10 000 människor av ett plötsligt hjärtstopp. Av dessa överlever cirka sju procent. Chansen att överleva minskar med minst 10 procent för varje minut som går. Med en hjärtstartare nära till hands ökar möjligheten att överleva med mer än 50 procent. Detta har Röda korsets Jämjökrets tagit fasta på och nu finns en hjärtstartare i affären Ica Supermarket i Jämjö.

Kurser
- Jag håller kurser hur att använda en hjärtstartare och det är i Röda Korsets regi berättar Bo Johansson. - Kurserna är i hela sydöstra Sverige säger Bo då han strax skall börja en förevisning i affären inför personal och handlande bybor.

På många platser i dag så finns hjärtstartare utplacerade och det kan vara på köpcentrar, flygplatser, idrottsarenor och andra offentliga platser. Men för att våga använda en hjärtstartare när ett hjärtstopp inträffar måste man ha kunskap, och där har Röda Korset en uppgift genom att ge utbildningar som då bland andra även Bo Johansson gör.

Insamlade medel
- För att få råd att köpa in och placera ut hjärtstartaren så har företag och föreningar och vår egen Rödakorskrets i Jämjö ställt upp med medel säger Annika Jonasson som är ordförande i Jämjö Rödakorskrets. - Genom de kurser vi haft så har vi fått nio nya medlemmar och är nu 75 stycken berättar hon.

- En annan viktig del för oss är att samla in medel vid olika tillfällen vilket då skänks till olika behövande ändamål. - Sedan har vi även besöksverksamhet hos äldre samt hjälper till med läxläsning och då främst till flyktingbarn säger Annika.

Hjärtstartare på plats
Så hänger Bo och Annika upp hjärtstartaren på sin plats vid kassorna på Ica Supermarket i Jämjö. – Att den hänger här är att den då är tillgänglig för många runt omkring säger Bo Johansson. – Det går fort att hämta den och behandling kan sättas in då ambulansen är på väg. - Sedan är det här ett ställe i Jämjö som har öppet under alla dagar och från morgonen till sent på kvällen.

Text och foto
Ingmar Elofsson
ingmar@comsek.se


Mats Andersson demonstrerar hjärtstartaren som nu finns i ICA Supermarket
i Jämjö
Foto Ingmar Elofsson


Mats Andersson demonstrerar hjärtstartaren som nu finns i ICA Supermarket
i Jämjö. Till höger Pernilla Rydell som arbetar på affären
Foto Ingmar Elofsson


Bo Johansso, instruktör i Röda korset och Annika Jonasson ordförande i
Jämjö Rödakorskrets vid hjärtstartaren som nu finns i ICA Supermarket i Jämjö
Foto Ingmar Elofsson


Företag och föreningar i östra Blekinge i Jämjö har tillsammans med
Rödakorset bekostat hjärtstartaren
Foto Ingmar Elofsson


Tillbaka till toppen

Ev. felaktigheter på sidorna mailas till IT-coacharna i Jämjö
Byn på nätet presenteras av den ideella föreningen Jämjö Byn på nätet.


 Läs mer här>>>!
 När går bussen till Jämjö?
 Tidtabeller finns här!

 E 22:a genom Jämjö
 Planeringen om E 22 Kyrkskolan
  Blekingeposten
 Din lokaltidning

 HSSL