Framtiden i Jämjö

Allmänt informationsmöte med fokus på byggande. Mötet ägde rum den 7 februari
(läs mer här>>>). Jämjö kooperativa hyresförening kallade till mötet i samarbete med Karlskronas kommuns landsbygdsutvecklare. Politiker var inbjudna och var positiva till Jämjös utveckling liksom tjänstemännen på plankontoret och lovade att påskynda projektet. Företagen var positiva och vill vara med att bebygga tomten.

Foto: B.Grönblad-24


Tillbaka till toppen

Ev. felaktigheter på sidorna mailas till IT-coacharna i Jämjö
Byn på nätet presenteras av den ideella föreningen Jämjö Byn på nätet.


 Läs mer här>>>!
 När går bussen till Jämjö?
 Tidtabeller finns här!

 E 22 genom Jämjö
 Planeringen om E 22


 JKC 7-9 - 4-6 F-3 Blekingeposten
 Din lokaltidning

 HSSL