Fjärrvärme och stadsnät

Affärsverken har under 2013 och 2014 byggt ut fjärrvärme- och stadsnätet i Jämjö. Flera gator i byn har varit uppgrävda och förberetts för rör och fiber . Framkomligheten har för det mesta varit god och många välkomnar satsningen. Vecka 43 (2014) restes skorstenen på fjärrvärmeverket på Wallevägen. Byn på Nätet återkommer när driften startar och allt är helt klart.  Här kan ni få information om projektet eller om man vill lämna en intresseanmälan.

Foto: MoJ/AE-13/-14Där det grävs i byn hittar man oftast Jämjö Gräv och Schakt


Centrumvägen hösten 2013


Fjärrvärmerören till Kyrkskolan


Ingången på Kyrkskolan hösten 2013 (vilka dumt nog inte är inkopplade)


Platsen för fjärrvärmeverket våren 2014


Fjärrvärmeverket oktober 2014


Tillbaka till toppen

Ev. felaktigheter på sidorna mailas till IT-coacharna i Jämjö
Byn på nätet presenteras av den ideella föreningen Jämjö Byn på nätet.


 Läs mer här>>>!
 När går bussen till Jämjö?
 Tidtabeller finns här!

 E 22:a genom Jämjö
 Planeringen om E 22 Kyrkskolan
  Blekingeposten
 Din lokaltidning

 HSSL