Foto:MoJ--02


Färskesjön


Färskesjönområdet utgör en blandning av ädellövskog, små tallbestånd, öppna hällmarker, små kärr samt sumpskogar. Våtmarkerna är främst lokaliserade till hällkar och svackor i den plana hällmarksterrängen och bildar en mosaik som har få motsvarigheter utanför Blekinge. En betydande del av området är naturskog, rödlistade arter förekommer. Färskesjön är unik genom främst sitt geografiska läge (landets sydöstligaste sjö) och sin väldokumenterade utvecklingshistoria. Steneryds lövängar i söder med artrik flora, skogs- och hällmarksområdet väster om Färskesjön är ett av länets största väglösa områden.

Källa : kommuninformation/grafdok/riksintresse.pdf

Som ni säkert vet är Färskesjön i folkmun ganska mytomspunnen. Ni har väl alla hört att den är "bottenlös" samt om alla de som lär ha drunknat där genom åren. Är det någon där ute som vet djupet i sjön, eller har andra berättelser som ni vill dela med er av? Skicka e-post till bynpanatet@telia.com så ska vi publicera dem. Ett tips inför det stundande höstmörkret: ta en heldag och vandra runt sjön! Jag lovar att det är värt "besväret" samt en god hjälp att lysa upp hösten med.

 

Tillbaka till toppen

Ev. felaktigheter på sidorna mailas till IT-coacharna i Jämjö
Byn på nätet presenteras av den ideella föreningen Jämjö Byn på nätet.


 Läs mer här>>>!
 När går bussen till Jämjö?
 Tidtabeller finns här!

 E 22:a genom Jämjö
 Planeringen om E 22 Kyrkskolan
  Blekingeposten
 Din lokaltidning

 HSSL