Berättardag

"Berättelser under Eken" är ett projekt som syftar till att samla upp, ta tillvara och levandegöra berättelser från Karlskronas landsbygd. Måndagen den 1 juni var det dags för "Berättarafton" i Jändelstugan. Kvällens tema var Ragnar Jändel och järnvägar. Medverkade gjorde Jändelsällskapet, Ingegerd Holm från Nättraby Hembygdsförening, Ingmar Elofsson,  (Comsek AB). Ingvar Gustafsson, Cittrornellona och för diktläsningen stod Karin Hartler för. Det var ett stålande väder och ett tjugotal besökare hittade hit till Ragnar Jändels födelsehem i Jämjö. Läs mer här>>>!

Foto: MoJ-09


Bengt Grönblad Ordförande i Jändelsällskapet hälsade alla välkomna


Karin Hartler läste dikter med stor inlevelse


Jämjös egna levande historiebok Ingvar Gustafsson berättade om Ragnar
Jändel och presenterade flera intressanta fakta kring diktarens liv och leverne


Cittrornellona bjöd på ljuv musik


 


Ingmar Elofsson med sitt stora kunnande om blekingsk järnvägshistoria
berättade om Östra Blekinge Järnväg samt lärde åhörarna vad uttrycket
"dummare än tåget" kommer ifrån (kolla in förklaringen här).
Läs mer om ÖBlJ här>>> samt på www.blekingebanor.se!


Ingegerd Holm berättade om "Krösnabanan" och visade stolt upp skylten
från ett av loken som trafikerade den smalspåriga järnvägen mellan Nättraby
och Älmeboda under åren 1897 till 1939. Läs mer här>>>!

Tillbaka till toppen


Ev. felaktigheter på sidorna mailas till IT-coacharna i Jämjö
Byn på nätet presenteras av den ideella föreningen Jämjö Byn på nätet.


 Läs mer här>>>!
 När går bussen till Jämjö?
 Tidtabeller finns här!

 E 22:a genom Jämjö
 Planeringen om E 22 Kyrkskolan
  Blekingeposten
 Din lokaltidning

 HSSL