Året som gått 2022

En tillbakablick på en del av de reportage Byn på Nätet gjorde 2022.  Pandemin började släppa sitt grepp över samhället och byns aktiviteter kom igång igen om än i mindre skala. Vi tackar för alla inskickade bilder och önskar att 2023 blir ett bra år för oss alla! Utforska vår hembygd och ta många bilder!

Foto: MoJ-22 med flera
Mer is och vatten denna vinter.


Inget stoppar våren.


Den 30 april återupptogs vår fina tradition att lyssna på barnen
från Kyrkskolan när de sjunger in våren i ÅdalenVårt nya Valborgsfirande gör succé i Hallarum.


Nya bryggan i Hallarum färdig till Valborg.


Efter två års uppehåll blev det åter dags lördagen den 28 maj för
Jämjödagen och "bysmedjan" invigdes.


Arbetet med vår nya väg tog fart detta år.


De sista besökarna lämnar skolgården denna sista skolavslutning

Kyrkskolan.


Äntligen midsommar i Vassaslätt igen efter två års uppehåll.


Sommar ljuvliga sommar.


Ännu ett succéår för Hallarumsgruppen.


Hösten 2022 lite sommar lite höst.


Jämjö julmarknad tillbaka efter två års uppehåll. (221126)


Nyår i centrum.

Tillbaka till toppen

Ev. felaktigheter på sidorna mailas till IT-coacharna i Jämjö
Byn på nätet presenteras av den ideella föreningen Jämjö Byn på nätet.


 Läs mer här>>>!
 När går bussen till Jämjö?
 Tidtabeller finns här!

 E 22:a genom Jämjö
 Planeringen om E 22


 JKC 7-9 - 4-6 F-3 Blekingeposten
 Din lokaltidning

 HSSL