Vårsäsongen 2013

Vårsäsongen inleddes som vanligt redan på vintern med eldning av höstens röjningar. Under vintern hamlades träden uppe vid den gamla kvarnen i Kråkerum. När våren kom tjärades virket för den planerade bron till kvarnen. Arbetet med kvarnen och vägen dit beräknas komma igång under sommaren/hösten i år. Läs om Kvarnen i Kråkerum här>>>! Sommarröjningen inleddes i år med att  träd och buskar på "Järnvägsbron" togs bort och fortsatte längs hela leden under första halvan av juni månad. Arbetslaget önskar alla en skön sommar och finns det någon där ute som vill vara med och hjälpa till framöver så kontakta oss här>>>!

Foto: MoJ-13


Nyhamlat och uppstädat


Nytjärat virke inför höstens brobygge


Räcket vid den gamla järnvägsbron lagades efter vinterns snöröjning


Alla övergångar fick sidoskydd under våren för att gruset ska ligga kvar


Vedförråden fylldes på


Sommarröjningen vid Järnvägsbron

Startsidan Ådalsprojektet

Tillbaka till toppen

Ev. felaktigheter på sidorna mailas till IT-coacharna i Jämjö
Byn på nätet presenteras av den ideella föreningen Jämjö Byn på nätet.


 Läs mer här>>>!
 När går bussen till Jämjö?
 Tidtabeller finns här!

 E 22:a genom Jämjö
 Planeringen om E 22 Kyrkskolan
  Blekingeposten
 Din lokaltidning

 HSSL